تبلیغات
وی پی نت - اعطاء نمایندگی

وی پی نت


1 ماهه پکیج 1 پکیج 2 پکیج 3 پکیج 4 پکیج 5 پکیج 6
تعداد اکانت 10 15 20 30 40 50
اکانت هدیه --- 1 2 3 4 5
اعتبار فروش نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم مدیریت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بکاپ روزانه دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت واحد 13000 ریال 12000 ریال 11000 ریال 10000 ریال 9500 ریال 9000 ریال
قیمت پکیج 130.000 180.000 220.000 300.000 380.000 450.000

2 ماهه پکیج 1 پکیج 2 پکیج 3 پکیج 4 پکیج 5 پکیج 6
تعداد اکانت 10 15 20 30 40 50
اکانت هدیه --- 1 2 3 4 5
اعتبار فروش نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم مدیریت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بکاپ روزانه دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت واحد 26000 ریال 25000 ریال 24000 ریال 22000 ریال 21000 ریال 20000 ریال
قیمت پکیج 260.000 375.000 480.000 660.000 840.000 1.000.000

3 ماهه پکیج 1 پکیج 2 پکیج 3 پکیج 4 پکیج 5 پکیج 6
تعداد اکانت 5 10 15 20 25 30
اکانت هدیه --- 1 2 3 4 5
اعتبار فروش نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم مدیریت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بکاپ روزانه دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت واحد 42000 ریال 40000 ریال 39000 ریال 38000 ریال 37000 ریال 36000 ریال
قیمت پکیج 210.000 400.000 585.000 760.000 925.000 1.080.000

6 ماهه پکیج 1 پکیج 2 پکیج 3 پکیج 4 پکیج 5 پکیج 6
تعداد اکانت 5 10 15 20 25 30
اکانت هدیه 1 2 3 4 5 6
اعتبار فروش نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم مدیریت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بکاپ روزانه دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت واحد 90000 ریال 88000 ریال 87000 ریال 86000 ریال 85000 ریال 84000 ریال
قیمت پکیج 450.000 880.000 1.305.000 1.720.000 2.125.000 2.520.000

9 ماهه پکیج 1 پکیج 2 پکیج 3 پکیج 4 پکیج 5 پکیج 6
تعداد اکانت 3 5 8 12 15 20
اکانت هدیه --- 1 2 3 4 5
اعتبار فروش نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم مدیریت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بکاپ روزانه دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت واحد 120000 ریال 118000 ریال 116000 ریال 114000 ریال 112000 ریال 110000 ریال
قیمت پکیج 360.000 590.000 928.000 1.368.000 1.680.000 2.200.000

1 ساله پکیج 1 پکیج 2 پکیج 3 پکیج 4 پکیج 5 پکیج 6
تعداد اکانت 3 5 8 12 15 20
اکانت هدیه 1 2 3 4 5 6
اعتبار فروش نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
پشتیبانی دارد دارد دارد دارد دارد دارد
سیستم مدیریت دارد دارد دارد دارد دارد دارد
بکاپ روزانه دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت واحد 150000 ریال 148000 ریال 146000 ریال 144000 ریال 142000 ریال 140000 ریال
قیمت پکیج 450.000 740.000 1.168.000 1.728.000 2.130.000 2.800.000ادامه مطلب

طبقه بندی: اعطاء نمایندگی،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 1 آبان 1390 توسط no 1
صفحات وبلاگ
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : Tem98.Ir